Pages

Tuesday 3 November 2015

Chơi lên trăng (Hàn Mặc Tử)

Tôi đi trong ánh sương mờ 
Tìm con trăng lạc ngoài bờ bên kia 
Xứ yêu bát ngát, tôi lìa 
Dò xem ý tứ ban khuya, tôi liều 

Tôi gò mây lại 
Tôi tìm sao bay 
Gió nào tràn ngập xứ này 
Và tràn ngập cả những ngày xa xôi 
Không trào nước mắt không thê thảm 
Tôi dọa không gian, rủa tới cùng 
Tôi khát vô cùng 
Tôi riết thời gian trong nắm tay 
Tôi vo tiếc mến như vo lụa 
Cất tiếng cười ròn xao động vùng mây. 
Tôi nhập hồn tôi trong khúc hát 
Để nhờ không khí đẩy lên trăng 
Để nghe tiếng nhạc Nghê Thường trổi 
Để hớp tinh anh của nguyệt cầu 
Và để thoát ly ngoài thế giới 
Để cười, để trững, để yêu nhau. 

Lên chơi cung Quế lần đầu 
Ôi phép lạ, ôi nhiệm màu 
Vườn tiên sáng láng như lòng người thương.

Hàn Mặc Tử

6 comments:

  1. I tried to translate it using online translators, but it was mostly gibberish. Except for the first line, very neat:

    "I go into the mist to find the moon lost out on the other side of Love." :)

    ReplyDelete

Be not afraid, gentle readers! Share your thoughts!
(Make sure to save your text before hitting publish, in case your comment gets buried in the attic, never to be seen again).