Pages

Friday, 2 November 2012


...Mệt quá đôi chân này,
Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi.
Mệt quá thân ta này,
Nằm xuống với đất muôn đời... 

(Ngẫu nhiên. Sáng tác: Trịnh Công Sơn. Trình bày: Thanh Lam, Trần Thu Hà) 

No comments:

Post a Comment