Pages

Thursday, 16 August 2012

Khoảng hủng ngư ngỗn

Mỳnh đang khủng hoảng, thực sự khủng hoảng.
Đây là tuần đầu tiên của mỳnh ở trường đại học (tuần sau mới học chính thức).
A brief meeting with the unfriendly, unsympathetic, unhelpful consultant this morning confirmed my worst fear: chương trình mỳnh học sẽ là chương trình song ngữ- Anh và Na Uy. And the upcoming compulsory course in Norwegian will be linguistics (và sau này sẽ có triết học- vâng, học triết bằng tiếng Na Uy).
(Hvorfor sa fadderne at undervisningspråket skulle være engelsk og bare engelsk?)
Ai đang học ngoại ngữ, đặc biệt đang bơi với 2 ngoại ngữ (trở lên), đều có thể hiểu cảm giác của mỳnh. Having learned English for a long time, watched English-language films and read novels in English over the past 3 years, with 2 years in the IB programme, I still haven't achieved perfection or even come close to it, I still struggle to read "Ada or Ardor" and still have no confidence that I can write down everything when 1 of the professors speaks like a CNN reporter without using the board or Power Point. Mặc dù mỳnh đạt 5/7 điểm Norwegian B SL trong chương trình IB, với trình độ tiếng Na Uy của mỳnh, làm sao mỳnh có thể học ĐH? (I går, for eksempel, snakket en kvinne om verdensborgerskap. En time og en halv. Jeg satt der og skjønte nesten ingenting.) My biggest problem with the Norwegian language is that my mind sort of picks out familiar words, "Oh I know that!", "That one, that one means...", "Ah I've learned this word...", but can't form a connection between the words and I therefore can't grasp the content as a whole. Thế nên khi không đủ từ, mỳnh có thể cố gắng diễn tả được ý mỳnh muốn bằng cách khác, nhưng đa phần các trường hợp khi mỳnh đã khốn khổ vật vã nói xong cái cần phải nói, người ta nắm được ý mỳnh và trả lời, thì lúc đấy mỳnh lại không hiểu.
Of course, I blame no one but myself. I'm the one who applied. (And it's also my fault that my Norwegian sucks). My stupidity is indeed beyond imagination and comprehension. I am a restless reckless idiot.
Bây giờ mỳnh có khoảng 3 lựa chọn.
Lựa chọn đầu tiên rất mệt, rất cực, mỳnh không thực sự cảm thấy thuyết phục, đi kèm với vài hy sinh.
Lựa chọn số 2 có thể sẽ đỡ hơn phần ngôn ngữ- không hoàn toàn đảm bảo, nhưng sẽ mệt cái khác, và hơi tốn kém.
Lựa chọn số 3 có thể rẽ thành nhiều options nhỏ, nhưng cái nào cũng đều có điểm chung là đường vòng, nhưng đảm bảo, an toàn, ít tốn sức hơn 1 chút.
So......... hva bør jeg gjøre?(Haizz. Từ từ tính. Giờ đi ngủ). 

No comments:

Post a Comment