Pages

Friday, 19 April 2013

Clip "Sự trăn trở của 1 kẻ lười biếng"

Clip hùng biện về giáo dục VN.

http://www.youtube.com/watch?v=XjUSOYcIQjMMỳnh tất nhiên không đồng ý với mọi cái trong clip, nhưng bạn này nói được rất, rất nhiều ý đúng và sâu sắc. A must-watch. 

No comments:

Post a Comment