Pages

Monday, 27 February 2012

Tắc

Dạo này sầu u uất và ức chế. Thấy cơ thể già nua, tâm hồn sần sùi, ngôn từ mốc meo, trí tưởng tượng rách rưới và viết thứ văn như hấp hối. 
Viết không được. 

No comments:

Post a Comment